Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

SKI Persontransport 2024 - Nöjdheten ökar men stora skillnader kvarstår

SKI Persontransport 2024 - Nöjdheten ökar men stora skillnader kvarstår

SKI:s rapport visar ökad kundnöjdhet i transportsektorn, trots strejker och tekniska problem. MTRX och Vy bus4you är i topp med starka betyg. Rapporten understryker att pålitlig basleverans och punktlighet är viktigare än generell servicekvalitet. Utmaningar i hantering av förseningar och bristfällig kommunikation kvarstår. Hållbarhetsarbetet pekas ut som en outnyttjad möjlighet för branschen.

Det finns många nyckeltal att hålla reda på, men bara ett som kopplar hållbarhet med lönsamhet.

Nytt nyckeltal påverkar lönsamheten: Kundens uppfattning av hållbarhet

De flesta företag i Sverige har missat ett viktigt nyckeltal: Hur kunderna uppfattar företagets hållbarhetsarbete. Det är siffror som länkar samman hållbarhet och lönsamhet. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har sedan 2008 undersökt kundernas syn på hur företagen tar sitt samhällsansvar. Det här inte bara viktigt för lönsamheten, det är också viktiga insikter för samhällets omställning mot hållbarhet.

Visa mer

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex

Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige