Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Hur länge kan engagemang kompensera för skolans arbetsförhållande?

Dagligen kommer många förslag och aktiviteter för att förbättra den svenska skolan. De senaste inspelen handlar i stor utsträckning om att minska storleken på klasser vilket också är något som allmänheten tror är nyckeln till en bättre skola. Studier där elever och föräldrar får sätta betyg på skolans verksamhet pekar även på andra faktorer, inte minst medarbetarnas situation.
Varje år ge

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex

Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige