Följ Svenskt Kvalitetsindex

Hur länge kan engagemang kompensera för skolans arbetsförhållande?

Blogginlägg   •   Mar 13, 2014 14:58 CET

Dagligen kommer många förslag och aktiviteter för att förbättra den svenska skolan. De senaste inspelen handlar i stor utsträckning om att minska storleken på klasser vilket också är något som allmänheten tror är nyckeln till en bättre skola. Studier där elever och föräldrar får sätta betyg på skolans verksamhet pekar även på andra faktorer, inte minst medarbetarnas situation.

Varje år genomför Svenskt Kvalitetsindex en nationell medarbetarstudie där upplevelsen av arbetsplatsen undersöks. Resultaten bygger på 5 000 intervjuer som presenteras på nationell nivå och uppdelat på olika näringsgrenar. En sådan näringsgren är utbildning. Vid jämförelse med nationell nivå så upplever anställda inom utbildningssektorn att nedanstående faktorer är signifikant sämre:

  • Arbetsbelastningen

  • Möjligheterna att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras

  • Framtida karriärmöjligheter

  • Stressnivå

  • Känslan av att hinna med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid

  • Möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning

Anställda inom utbildningssektor har i regel ett högt engagemang och ser fram emot att gå till jobbet. Medarbetarna drivs av att fylla en viktig funktion i samhället. Frågan man kan ställa sig är hur ansträngd arbetssituationen kan bli? Hur länge kan ett starkt engagemang kompensera för en stressig arbetsmiljö där karriärmöjligheterna upplevs som mycket begränsade? Vem kommer att vilja lära ut i framtiden?