Gå direkt till innehåll
Bemanningsbranschen visar stark återhämtning och ökad kundnöjdhet

Pressmeddelande -

Bemanningsbranschen visar stark återhämtning och ökad kundnöjdhet

Bemanningsbranschen upplever en tydlig återhämtning och en ökning i kundnöjdhet, enligt den senaste undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Trots att kunderna fortfarande möter utmaningar med att utveckla och behålla medarbetare, är det nu svårigheten att förutse kompetensförsörjningsbehov som står högst på agendan. Detta är en utmaning som branschen hanterar väl, vilket återspeglas i de förbättrade och höga kundbetygen.

Svenskt Kvalitetsindex inkluderar bemanningsbranschen i sina mätningar inom företagstjänster, där även revisionsbranschen tidigare har visat höga kundbetyg. Bemanningsbranschen följer nu samma positiva trend.

”Under de senaste åren har kundernas utmaningar med bemanning och rekrytering varierat. Tidigare låg fokus på svårigheter att hitta och attrahera rätt kandidater samt att behålla och utveckla medarbetare. Nu ligger fokus mer på att förutse behov och planera därefter. De förbättrade omdömen branschen får av sina kunder indikerar att den har lyckats hantera de förändrade behoven på ett framgångsrikt sätt”, säger Johan Parmler, vd för SKI.

Kundnöjdheten i år hamnar på 74,8, en ökning från förra årets 71,8. Skillnaden mellan aktörerna är fortsatt liten, och både större och mindre aktörer i studien får godkända betyg. Bäst ut i år är Clockwork följt av Nearyou. Gruppen Övriga, som utgör en stor del av branschgenomsnittet, fortsätter att ligga på lägre nivåer men återhämtar sig starkt i år.

”Studien undersöker hur kunder upplever resultatet av att använda ett bemanningsföretag, med fokus på produktivitet, flexibilitet och administration. Vi ser tydliga förbättringar inom dessa områden. Vid frågor om leverantörens bidrag till ökad produktivitet, flexibilitet och minskade administrativa kostnader, ser vi förbättringar jämfört med tidigare år. Detta bidrar också till högre kundbetyg”, säger Calle Walmstedt, projektledare på Svenskt Kvalitetsindex.

Undersökningen inkluderar också frågor om digitala tjänster inom bemanning och rekrytering. Resultaten visar tydligt att digitala plattformar för bemanning är både enkla att använda och effektiva för snabb bemanning, och att de erbjuder bra matchning av kandidater. Trots dessa fördelar kan de digitala lösningarna inte helt ersätta den personliga relationen som många kunder värdesätter högt.

”Det är just den personliga relationen som ligger till grund för de höga kundbetygen i branschen. Kunderna värdesätter den individuella uppmärksamhet och det skräddarsydda stöd som de får, något som digitala plattformar ännu inte kan matcha fullt ut. Man är en del av kundens affär helt enkelt", avslutar Calle Walmstedt.

Ämnen

Kategorier


För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex

Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige