Gå direkt till innehåll
SKI Persontransport 2024 - Nöjdheten ökar men stora skillnader kvarstår

Pressmeddelande -

SKI Persontransport 2024 - Nöjdheten ökar men stora skillnader kvarstår

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har för nittonde året i rad genomfört sin omfattande undersökning av kundnöjdhet inom persontransportsektorn, där tåg, bussar och flyg ingår. Efter en utmanande period med strejker och tekniska problem visar 2024 års rapport positiva tendenser, där flera aktörer visar på förbättringar i kundnöjdhet. Kundnöjdheten i branschen ökar med 2 enheter till 68,3, men variationen mellan aktörer är större än på länge.

De aktörer som får fortsatt goda omdömen känns igen sen tidigare även om rangordning i år ser lite annorlunda ut. Högst upp bland de aktörer som deltar i studien kommer MTRX som gör en förbättring och därefter kommer Vy bus4you. De här två aktörerna har klart nöjdast kunder. Noterbart är att det är flera aktörer som får betyg över 75 vilket är en indikation på att man har mycket nöjda kunder. Det är också några aktörer som kommer under 60 i nöjdhet vilket är gränsen för ett missnöje bland kunder och det är SJ och Mälartåg som hamnar så pass lågt.

Bra service – men det tar inte nöjdheten framåt 
I många andra SKI-studier under året har betydelsen av en bra servicenivå ofta lyfts fram, men det stämmer inte riktigt i den här branschen. Här är det i stället fokus på basleverans och punktlighet som är de avgörande faktorerna för kundnöjdheten.

"Produktkvalitet och prisvärdhet är i fokus. Med produktkvalitet här menar vi täckning och avgångar samt punktlighet och komfort", säger Johan Parmler, VD för SKI. "Alla har en godkänd servicenivå men att ta en person från punkt A till punkt B på ett pålitligt sätt är viktigare än bra service. För de två aktörerna som kommer bäst ut, MTRX och Vy bus4you, så ser det dock annorlunda ut. Här ser vi i stället att den höga servicenivån bidrar till ett bättre prisvärde vilket är en orsak till den höga nöjdhetsnivån.

Förseningar fortfarande ett problem
Trots en generell förbättring i kundnöjdhet pekar rapporten på fortsatta utmaningar, särskilt kring hanteringen av förseningar och kommunikation vid dessa incidenter. 3 av 10 resenärer anger att de drabbats av förseningar under det senaste året. "Vår data visar att effektiv hantering av förseningar är kritiskt för att bibehålla kundernas tillit och lojalitet. Tyvärr är det en punkt där branschen fortfarande behöver förbättra sig rejält. Tittar vi på nöjdheten i år så ser vi starka samband mellan nöjdhet och hantering av strul och förseningar", förklarar Calle Walmstedt, projektledare på SKI. “Det är klart att det finns olika förutsättningar att kunna hantera förseningar och ersättningstrafik men med det sagt så måste man ändå kunna informera och kommunicera.”

Hållbarhet – en outnyttjad möjlighet
SKI:s undersökning visar också att kunderna inte är tillräckligt insatta i transportföretagens hållbarhetsarbete. Det finns ett stort glapp mellan företagens ambitioner och kundernas uppfattning. 63% av kunderna säger att de inte känner till sin leverantörs hållbarhetsarbete alls. "Det är en hög andel om man tänker att hållbarhet är en så tydlig del kring just transporter. Jämför vi med exempelvis energibranschen där hållbarhet är en del av produkten så ligger transportbranschen en bit efter", konstaterar Calle. "Det här betyder inte att hållbarhet är oviktigt för kunderna. Tvärtom, fixa basleveransen, så kommer nöjdheten lyftas av ett bra hållbarhetsarbete. Det gäller dock att börja i rätt ända. Om kunden kommer fram i tid så kommer även hållbarhetsfrågorna göra det."

Ämnen

Kategorier


För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex

Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige