Gå direkt till innehåll
Fler svenskar planerar att söka bolån trots negativa associationer på bolånemarknaden

Pressmeddelande -

Fler svenskar planerar att söka bolån trots negativa associationer på bolånemarknaden

För sjätte året i rad presenterar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) sin rapport om framtida bolånekunder och deras behov. Rapporten visar att konkurrenskraftiga villkor och bra service är viktigast vid val av långivare, och att inflationen fortsatt skapar osäkerhet och oro för många.

"Vi ser en betydande ökning av individer som planerar att ansöka om bolån inom en snar framtid, trots att marknaden associeras med ord som ”dyr”, ”svår” och ”osäker”," säger Johan Parmler, VD på SKI.

Rapporten visar att varannan bolånetagare inte har någon eller liten kunskap kring bolån, framför allt gällande räntepolitik och gröna bolån.

"Trots en ökad medvetenhet om mindre aktörer inom lånebranschen fortsätter traditionella banker att vara det första valet för många bolånetagare," säger Melinda Asplund, analytiker på SKI.

Rapporten belyser även den påverkan som inflationen har på konsumenternas oro inför att ta ett bolån, med en betydande del av respondenterna som uttrycker oro för stigande räntor och ökade hushållskostnader.

"För aktörer på marknaden är det avgörande att adressera oro och utmaningar på marknaden, inklusive sparande till kontantinsats och den påverkan som inflationen har på hushållskostnader," avslutar Johan.

Rapporten ”Framtida Bolån 2024” ger värdefulla insikter för aktörer inom finanssektorn för att bättre förstå och möta de framtida bolånekundernas behov och preferenser. Den ger svar på bland annat vilka faktorer som är viktigast vid val av långivare, vad som står bakom kunders val av bank, hur inflationen påverkar kundernas beslut och möjligheter att spara till kontantinsats. För mer information och detaljerad analys, vänligen kontakta SKI.

Ämnen

Kategorier


För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex

Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige