Gå direkt till innehåll

Ämnen: Företagande

Det finns många nyckeltal att hålla reda på, men bara ett som kopplar hållbarhet med lönsamhet.

Nytt nyckeltal påverkar lönsamheten: Kundens uppfattning av hållbarhet

De flesta företag i Sverige har missat ett viktigt nyckeltal: Hur kunderna uppfattar företagets hållbarhetsarbete. Det är siffror som länkar samman hållbarhet och lönsamhet. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har sedan 2008 undersökt kundernas syn på hur företagen tar sitt samhällsansvar. Det här inte bara viktigt för lönsamheten, det är också viktiga insikter för samhällets omställning mot hållbarhet.

Små slår stora när mobilkunderna säger sitt

SKI Mobiloperatörer - Små slår stora när mobilkunderna säger sitt

Årets SKI Mobil visar att kundnöjdheten stärkts för tredje året i rad. Såväl konsumenter som företag är överlag nöjda med sitt val av mobiloperatör. Ett lyft i både produktegenskaper och servicefrågor ligger bakom. Trenden att företagskunderna är mer nöjda än privatkunderna håller dock i sig liksom det faktum att mindre, så kallade ”fighter brands”, når högst betyg inom båda segmenten.

SKI Lån & Sparande: Osäkert läge gör låne- och sparandekunder mindre nöjda

SKI Lån & Sparande: Osäkert läge gör låne- och sparandekunder mindre nöjda

Energifrågor, inflation och räntor har under året påtagligt påverkat kunders behov och beteenden. I säsongens sista branschstudie riktad mot lån och sparande ser SKI att kundnöjdheten pressas. Betygen ligger kvar på en hög nivå inom vissa segment, medan andra tappar. Främst inom bolån och privatlån noteras försämrade kundbetyg, medan sparandetjänster och fastighetslån har fortsatt god kundnöjdhet.

SKI Energi - Att prata energifrågor har i år blivit lika naturligt som att prata väder.

SKI Energi - Att prata energifrågor har i år blivit lika naturligt som att prata väder.

En osäker tid, höga energipriser och debatt om såväl kostnader som energislag har självklart haft stor påverkan kundupplevelsen i energibranschen under 2022. Kunderna har över lag blivit mindre nöjda Prisfrågan är långt ifrån allt – det kundengagemang som uppstått öppnar också möjligheter. Att prata energifrågor har i år blivit lika naturligt som att prata väder. Dessutom hänger det ihop.

Kundnöjdhet SKI Mobiloperatörer

SKI Mobiloperatörer - Bra service tillbaka på önskelistan.

Den långsiktiga trenden att företagskunderna blir mer nöjda med sina mobiloperatörer håller i sig. Den negativa trenden i kundnöjdhet bland privatkunder är bruten. Servicefrågorna är tillbaka och mindre och nischade varumärken går starkt. Det är några resultat från årets SKI studie där kunderna till mobiloperatörerna tillfrågas.
Om grundläggande produktegenskaper som täckning och stabilitet har

Visa mer

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex

Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige