Gå direkt till innehåll
Rapport avslöjar svenskarnas komplexa syn på AI

Pressmeddelande -

Rapport avslöjar svenskarnas komplexa syn på AI

I "AI-Kollen 2024", en omfattande undersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), utforskas svenskarnas relation till artificiell intelligens (AI). Rapporten, som bygger på intervjuer med 1022 deltagare, belyser hur AI-teknologin har integrerats i svenskarnas liv, deras kunskaper, acceptans och de förväntningar de har på framtiden med AI.

"Syftet med 'AI-Kollen 2024' är att djupdyka i svenskarnas perspektiv på AI för att förstå hur vi kan ta oss an de kommande sociala och ekonomiska förändringarna AI kan innebära" säger Calle Walmstedt, projektledare på SKI.

Undersökningen visar att AI redan har en stark närvaro i Sverige, särskilt bland yngre och de med högre inkomst, med OpenAI's ChatGPT som den främsta tjänsten. Trots detta är inställningen till AI blandad och komplex. Cirka en tredjedel av associationerna till AI är positiva, en tredjedel negativa, och en betydande tredjedel är neutrala med ord som 'Robot' och 'Datorer'.

"Det intressanta med de neutrala associationerna är att de tyder på en viss omognad i befolkningens förståelse för AI. Det visar på ett behov av ökad kunskap och medvetenhet kring AI:s möjligheter och risker," säger Ludwig Schmidt, analytiker på SKI.

Endast 39% av svenskarna känner sig trygga med att använda AI, vilket lyfter fram behovet av förbättrad kommunikation och transparens från företagens sida. "Ökad transparens är avgörande för att stärka förtroendet för AI bland konsumenterna," tillägger Ludwig.

Rapporten visar också ett det finns ett starkt behov av striktare reglering kring AI, vilket understöds av initiativ som EU AI Act, och lyfter fram AI:s potential att förbättra effektivitet och produktivitet inom många sektorer, inklusive sjukvård.

"AI-Kollen 2024" konstaterar att även om utmaningar finns, är potentialen med AI enorm. Det är viktigt att alla intressenter – från politiker till näringsliv och allmänhet – engagerar sig i att forma en framtid där AI bidrar positivt till samhället.


För ytterligare information eller för att köpa rapporten, kontakta Calle Walmstedt på calle.walmstedt@kvalitetsindex.se eller ring +46 70 859 63 72.

Ämnen

Kategorier


För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex

Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige