Följ Svenskt Kvalitetsindex

SKI Bank: Den stora kundutmaningen är att vara både digital och nära

Dokument   •   Sep 28, 2020 06:00 CEST

Årets bankundersökning visar att branschen i stort klarat av att möta kundernas ändrade behov i en tid av stor osäkerhet. Resultatet visar en fortsatt försiktig återhämtning i nöjdhet jämfört med svackan 2017. Det är ett generellt gott betyg till branschens aktörer.
Licens Medieanvändning (?)