Gå direkt till innehåll
SKI Tandvård – Tillgängligheten lyfter och utmanar kundupplevelsen

Pressmeddelande -

SKI Tandvård – Tillgängligheten lyfter och utmanar kundupplevelsen

Ända sedan Svenskt Kvalitetsindex (SKI) började mäta kundnöjdhet inom tandvården har betygen varit mycket höga. I år noteras dock en fortsatt minskning i nöjdheten för branschen i stort även om nivåerna fortsatt är höga med ett nöjdhetsindex på 74,7. Det är värt att notera att skillnaden mellan privattandvården och folktandvården är större än på mycket länge.

Precis som för Sverige i stort, minskar nöjdheten i tandvårdsbranschen något. Nöjdheten i tandvården indikerar att branschen, trots nedgång, har nöjda kunder.

Tandvården har i många år skämt bort oss med höga kundnöjdhetsbetyg. Även om betyget är högt jämfört med många andra branscher, så ser vi att trenden är negativ.

“Orsakerna till skillnaden mellan privat tandvård och folktandvården är i år ännu tydligare”, berättar Johan Parmler, vd på SKI. “Det är främst inom servicerelaterade frågor där den privata tandvården sticker ut och får högre betyg jämfört med folktandvården. Det handlar om aspekter som tillgänglighet, engagemang, lyhördhet och proaktivitet. Det ska också sägas att det finns brist på tandläkare och annan personal inom folktandvården, vilket leder till långa väntetider och svårigheter att tillgodose efterfrågan. Det är naturligtvis saker som påverkar nöjdheten negativt. Tillgängligheten lyfter privattandvården medan den utmanar kundupplevelsen i folktandvården”, konstaterar Johan.

“En annan typ av tillgänglighet som också gör stor skillnad i resultaten är möjligheten att få träffa samma personal över tid”, säger Isabel Simon, analytiker på SKI. “Privattandvårdens kunder har i över 80% av fallen träffat samma tandläkare eller tandhygienist vid sina senaste besök. För folktandvårdens kunder är det mindre än varannan kund som gjort det. Det här lyfter resultatet för privattandvården rejält” avslutar Isabel.

Prisfrågor är fortsatt viktiga, men inte i lika stor utsträckning som förra året. Men det betyder inte att tandvårdens aktörer ska negligera prisfrågan.

“Årets resultat visar exempelvis att omkring var fjärde kund har avstått från att gå till tandläkaren på grund av högt pris”, berättar Johan. “Lägre priser är också ett återkommande förslag på förbättringar i de öppna kommentarerna. Viktigt att notera är att här mäter vi endast de som besökt tandläkare de senaste två åren så mörkertalet kring vilka som avstår från tandläkarbesök kan vara högre.”

Not, om studien 2024
Intervjuerna har genomförts via webbintervjuer mellan den 7–28 februari 2024. Målgruppen är ett slumpmässigt nationellt urval av personer som har besökt tandvården i Sverige under de senaste 24 månaderna. 806 intervjuer har genomförts totalt varav 400 på folktandvården och 406 på privat tandvård.

Ämnen

Kategorier


För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex

Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige