Gå direkt till innehåll
SKI Hållbarhetsindex 2022 Bank

Pressmeddelande -

SKI Hållbarhetsindex 2022 Bank

SKI Hållbarhetsindex är baserat på ny forskning och fångar kundens syn på om dess leverantör investerar med tanke på framtida generationer, strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på sociala och miljömässiga faktorer samt om leverantören tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

I bankbranschen är det gruppen med Sparbanker som får högst kundbetyg på dessa frågor, med ett hållbarhetsindex på 73,0 från privatkunderna, följt av Länsförsäkringar och Skandia. De större bankerna får lägre betyg – här finns också stora kundgrupper som inte tycker sig kunna bedöma dessa aktörers hållbarhetsarbete. Inom företagssegmentet får Sparbankerna betyget 73,9, medan övriga aktörer ligger signifikant lägre. 

– Sparbankerna får i årets bankstudie högst betyg på både kundnöjdhet och hållbarhet av privat- såväl som företagskunderna, säger hållbarhetsanalytiker Karolina Kregert. De har en nära och relationsorienterad affärsmodell och investerar synligt i  lokalsamhället  vilket uppskattas av kunderna. Karolina Kregert konstaterar dock att det fortfarande finns kundsegment som inte tycker att hållbarhet är viktigt.


Dessa segment återfinns i större utsträckning i de större städerna i jämförelse med glesbygden. Det finns även en stor del kunder som upplever att de inte kan besvara frågorna eftersom de känner sig oinformerade gällande sin banks hållbarhetsarbete.

– Vi ser att en stor andel av kunderna inte har någon uppfattning om sin banks hållbarhetsarbete, även om de själva är engagerade. Detta kan mycket väl vara en kommunikationsfråga, och här har branschen som helhet en stor förbättringspotential.

SKI:s Sverigestudier visar att 8 av 10 svenska konsumenter generellt tycker att hållbarhet är viktigt vid val av olika produkter och tjänster. Något lägre siffror syns i bankbranschen där 68 % av privatkunderna och 58 % av företagskunderna anser att hållbarhetsfrågorna är viktiga. Är det då meningsfullt att lyfta fram ett betyg på hållbarhet när bilden är så fragmenterad?

- En hållbar samhällsutveckling är en förutsättning för vår långsiktiga överlevnad på den här planeten, menar analyschef Love Westin. Lagstiftning och regelstyrning är självklart centralt, men det går långsamt. Det är snarare de så kallade ”marknadskrafterna” som driver på utvecklingen. Detta bör lyftas fram. Dessutom visar våra siffror att de kunder som anser att banken lever upp till deras hållbarhetskrav också är nöjdare, vilket borde ses som en affärsmöjlighet.

SKI vill att kundperspektivet ska få ta en större plats i debatten. Paralleller kan dras till kvalitetsrörelsens framväxt på 1980-talet, då fokus flyttades från produktegenskaper till kundupplevd kvalitet. Detta behöver nu ske inom hållbarhetsområdet, menar SKI. Det offentliga samtalet handlar i huvudsak om utsläpp, energiförsörjning och abstrakta frågor om hur det globala ansvaret ska fördelas mellan länder och kontinenter. Fokus behöver också vara på kunders upplevelser och preferenser ur ett hållbarhetsperspektiv, i synnerhet i tider av osäkerhet och kris.

– Det är trots allt kunderna som väljer, köper och konsumerar de varor och tjänster som produceras. Vi tycker att kundernas perspektiv ofta saknas i hållbarhetsdebatten, därför kommer vi från och med nu att publicera separata hållbarhetsresultat i samtliga våra branschstudier, avslutar Johan Parmler, VD på Svenskt Kvalitetsindex.Ämnen

Kategorier


För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Kontakter

Johan Parmler

Johan Parmler

Presskontakt VD 0731517598

Insikter för en hållbar framtid.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver vi se och förstå viktiga samband om vad som skapar värde för dem vi finns till för. Det kan vi bidra till. Våra undersökningar bygger på en vetenskaplig grund och ger insikter och råd om vad som skapar nöjda kunder och medarbetare och ger hållbar framgång – inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit vår vision sedan starten 1989 och känns idag mer aktuellt än någonsin.

Svenskt Kvalitetsindex
Torsgatan 2
111 23 Stockholm
Sverige