Följ Svenskt Kvalitetsindex

Redovisningstjänster får fina siffror

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2019 05:00 CEST

Skala 0-100. Branscher markerade med (*) visar att resultatet kommer från 2018 och kommer uppdateras under 2019.

Svenskt Kvalitetsindex har för första gången genomfört en kundnöjdhetsstudie av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet visar att hela branschen får mycket höga betyg av sina kunder. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

Kundnöjdhetsbetyget i redovisningsbranschen ligger på 79,3 på en 0-100 skala. Det kan exempelvis jämföras med revisionsbyråer som ligger på 72,8 och bemanningsbolag på 68,0 i år.

– Det är bland det högsta betyget någon bransch hitintills har uppvisat i våra mätningar under trettio år, kommenterar Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex. Noteras kan också att de redovisningsbyråer som arbetar uttalat med kvalitet via auktorisation, ligger högst i mätningarna.

En viktig del av kundens affär

Branschens styrkor ligger i att leverera på områden kopplade till image, exempelvis trovärdighet och omtänksamhet, men också att man lyckas bli en viktig del av kundens verksamhet och affär.

– Det handlar om förmågor att som leverantör av redovisningstjänster kunna se helheten för kundens verksamhet och skapa förutsättningar och bidra till kundens framgång. Det har branschen som helhet har lyckats mycket bra med, säger Johan Parmler.

Kontakt, service och tillgänglighet ger nöjda kunder

I studien ställs också frågor kring vad som är viktigt vid köp av redovisningstjänster och synen på digitalisering.

– Det som bland annat framkommer, berättar Johan Parmler, är att personlig kontakt, service och tillgänglighet är viktigare vid köp jämfört med kostnad och prisnivåer.

Fakta om undersökningen

Totalt har 971 intervjuer genomförts under maj 2019. I redovisningstjänster ingår bokföring, bokslut, bokslutsgenomgång, årsredovisning, leverantörsfakturahantering, fakturering, löner, deklaration och rådgivning.

Kundinsikter för en hållbar framtid.

Bifogade filer

PDF-dokument