Följ Svenskt Kvalitetsindex

Bemanningsbranschen utmanas när arbetsmarknaden förändras

Dokument   •   Maj 27, 2019 05:00 CEST

Kunderna till bemanningsbranschen är nöjda med sina leverantörer, visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning. Men bara hälften av de tillfrågade anser att bemanningsbolaget uppvisar ett etiskt förhållningssätt mot sin personal, exempelvis följer kollektivavtal, respekterar individen och motverkar diskriminering.
Licens Medieanvändning (?)