Följ Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex om Telekombranschen 2013

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2013 04:45 CET


BRANSCHEN LOVAR FÖR MYCKET
Branschen måste bli bättre på att skapa rimliga förväntningar hos sina kunder och kunna leverera det som kommuniceras. Branschen utlovar både täckning och hastigheter som kunderna inte alls upplever håller i verkligheten.

UTBRETT MISSNÖJE MED MOBILT BREDBAND
Både privatkunder och företagskunder är besvikna på hur mobilt bredband fungerar i Sverige. Kunderna är framförallt missnöjda med uppkopplingshastigheten, vilken upplevs som lägst hos 3.

UPPLEVELSEN AV TÄCKNINGEN SKILJER SIG MELLAN FÖRETAG OCH PRIVATKUNDER
Svenska företag är inte nöjda med mobiltäckningen, särskilt Telenors företagskunder är missnöjda. Privatkunder är dock mer nöjda än företagskunder med mobiltäckningen. Telias och Halebops kunder är till och med mycket nöjda med mobiltäckningen.

FORTSATT MYCKET KLAGOMÅL
Telekombranschen har precis som tidigare år en stor andel kunder som klagar. Av klagomålen är 3 av 10 olösta. Klagomålen handlar nästan uteslutande om att man inte får det som man förväntat sig av tjänsten. Lägst är klagomålen inom digital-tv och fast telefoni där var åttonde kund klagar och högst är det hos mobiltelefoni för företagskunder där var fjärde kund klagar.

MÅNGA PLANERAR ATT LÄMNA
Mer än var tionde privatkund inom telekom planerar att byta leverantör. Det företag som står inför störst utmaningar är bredbandsbolaget där var femte privatperson som har fast bredband planerar gå till en konkurrent. Även företaget 3 har liknande utmaningar där var fjärde företagskund inom mobilt bredband planerar att byta till en konkurrent

VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Bifogade filer

PDF-dokument