Följ Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex om Mobiloperatörer 2015

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2015 04:00 CET

Privatkunderna upplevde förbättringar inom mobiltelefoni under många år men den positiva trenden bröts 2009. Sedan dess har nöjdheten minskat successivt för att under de senaste tre åren stagnera.

Kundnöjdheten bland företagskunderna ökade kraftigt 2014 men i år ser vi en återställning. Bland företagskunderna får operatörerna i år sämre betyg på täckning vilket slår direkt på kundnöjdheten, inte minst för Telia. – Just den tekniska kvaliteten, dvs. täckning och att det inte blir avbrott i användning, har varit en av Telias stora styrkor men där ser vi en dramatisk försämring i upplevelsen, säger Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex.

Har man kunden i fokus?

Klagomål är fortsatt en akilleshäl för mobiloperatörerna. Bland privatkunder har var fjärde kund haft anledning att klaga och problemet är ännu vanligare på företagssidan. Bland företagskunderna har mer än 1 av 3 kunder haft anledning att klaga. – När dessutom klagomålshanteringen får betraktas som undermålig är det inte konstigt att branschen inte lyckas bättre i kundernas ögon, säger Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex.

Totalt sett har andelen klagomål ökat betydligt från 2014. Av dessa klagomålupplever kunderna att omkring en tredjedel inte blir lösta överhuvudtaget. Anledningen till en stor andel av dessa klagomål är att man som kund känner sig lurad. Samtidigt noterar vi att de kunder som blivit det via säljare i en butik i genomsnitt är mindre nöjda.

Såväl privat- som företagskundernas förtroende för branschen får också betraktas som relativt lågt. Exempelvis noteras att bankbranschen, som regelbundet tar emot smällar i media, har ett högre förtroende än telekombranschen.

VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Bifogade filer

PDF-dokument