Följ Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex om Försäkring 2015

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2015 05:00 CET

SKI om försäkring

Försäkringskunderna är totalt sett något mindre nöjda. Årets stora förbättring ser vi inom pensions-/livförsäkring med en ökning på nästan 3 enheter. - Det är särskilt kundernas kunskap och ökade engagemang i sin pension som står bakom årets uppgång, säger Johan Parmler VD på Svenskt Kvalitetsindex.

Bland sakförsäkringskunderna så är det tydligt att andelen klagomål ökat. Klagomål är annars något den här branschen varit förskonad ifrån. Nu ser vi dock tydligt att dessa ökar. Bland sakförsäkring företagskunderna toppar Folksam och If klagomålen med mer än 1 av 10 kunder haft anledning att klaga. En fråga som kommer upp som ett stort förbättringsområde för flera aktörer inom sakförsäkring är ”försäkringens tydlighet” dvs att kunden förstår och vet vilka villkor som gälleroch vad försäkringen täcker. - Att detta är något som måste bli bättre syns också på klagomålen där just kommentarer kring oklarheter kring vad som gäller inom ramen för försäkringen dyker upp, säger Johan Parmler.

Försäkringsförmedlare skapar mervärde

Företagskunder som använder en försäkringsförmedlare är fortsatt nöjdare jämfört med de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag. Detta är en trend som vi har i flera år. - En del av förklaringen till att försäkringsförmedlare får väldigt höga betyg inom service och proaktivitet, säger Johan Parmler.

Företagen för tjänstepension – faller tillbaka på gamla nivåer Något som särskilt noterades förra året vara att nöjdheten bland företagskunderna till tjänstepensionsleverantörer ökade relativt mycket. En orsak var bland annat att bilden av dem som ansvarsfulla bolag ökat, vilket vi nu ser har gått tillbaka men också att man har svårt att möta kundernas faktiska behov

VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Bifogade filer

PDF-dokument