Följ Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex om Fastighetsmäklare 2015

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 05:00 CET

Årets undersökning påvisar att kunderna totalt sett blivit mindre nöjda med sina fastighetsmäklare. Branschen som helhet noterade ett betyg på 73,5 förra året och i år så är nöjdhetsbetyget 69,9. Det är att betrakta som en kraftig nedgång och det är särskilt i hur nöjd man är utifrån sina förväntningar som branschen får lägre betyg på i år.

Det är Svensk Fastighetsförmedling och Skandiamäklarna som tappar mest med hela 7 respektive 5 enheter. Det är bara Länsförsäkringar som får bättre betyg jämfört med förra året där en marginell förbättring noteras.

Bäst betyg får Mäklarhuset följt av Länsförsäkringar. – Det betyder att Mäklarhuset fått riktigt höga betyg av sina kunder sedan 2008, säger Johan Parmler VD, Svenskt Kvalitetsindex.

Svensk Fastighetsförmedling får lägst betyg av sina kunder.

Även i år mäter SKI både köpare och säljare. Precis som tidigare år är det för branschen som helhet en stor skillnad. Säljare är betydligt mer nöjdare jämfört med köpare.

Den enskilda fastighetsmäklaren är oftast orsak till både höga nöjdhetsbetyg och till stor frustration.

Till skillnad mot många andra branscher är den direkta kontakten med sin leverantör helt avgörande för hur nöjda kunderna är. I andra branscher är oftast de mer mjuka faktorerna såsom exempelvis image mycket viktigt. Så är det inte i den här branschen.

Vad gäller frustrationen bland kunderna så uppstår det när det finns anledning att klaga, och då inte minst kring den enskilda mäklaren. Klagomål gällande bristande engagemang är en relativt vanlig kommentar och drar ned betyget rejält. Klagomål kring värdering är också förekommande.

VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Bifogade filer

PDF-dokument