Följ Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex om anställda inom utbildningssektorn 2013

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2013 05:00 CEST

Lärarnas arbetslivssituation är något som alltid debatteras. Bara de senaste dagarna har det diskuterats kring hur lärarnas arbetsmiljö ofta leder till sjukskrivningar. Under våren 2013 genomförde Svenskt Kvalitetsindex en nationell enkät som tog sikte på att kartlägga hur svensken mår på jobbet.
När näringsgrenen utbildning studeras särskilt noteras stora skillnader jämfört med Sverige som helhet.

Störst negativ avvikelse noteras kring följande dimensioner.

1. Arbetsbelastning

2. Den fysiska arbetsmiljön

3. Stress

4. Att man hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid

5. Att man har möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning

6. Sämre balans mellan arbete och fritid

7. Känner av att kraven har ökat.

Med negativ avvikelse menas här att utbildning får ett betydligt sämre betyg jämfört med Sverige som helhet.

Den frågan som är allra viktigast för öka arbetsglädjen i utbildningssektorn är att man får möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning. Det är också den frågan som får ett klart ”icke-godkänd” i betyg. Vid en uppdelning av privatanställda och kommunalanställda inom utbildningssektorn så är det tydligt att även om arbetsmiljön är en utmaning för hela sektorn, så är det mer alarmerande bland kommunalt anställda.

SKI Medarbetare genomfördes under våren 2013. Urvalet bygger på ett riksrepresentativt urval av svenska folket. Man måste arbeta minst 17 timmar i veckan för att kunna delta i studien. Närmare
5000 intervjuer genomfördes totalt.

 För mer information kring studien, kontakta VD Johan Parmler, johan.parmler@kvalitetsindex.se,
0731 51 75 98.  

 

 

VI VISAR VAD SOM DRIVER KUNDER ATT BLI OCH FÖRBLI KUNDER

Bifogade filer

PDF-dokument