Följ Svenskt Kvalitetsindex

Vem ska jobba i vården i framtiden?

Nyhet   •   Jul 04, 2013 23:07 CEST

I årets nationella medarbetarstudie, SKI Medarbetare, bestående av närmare 5000 intervjuer så kom det fram att arbetsglädjen sjunkit dramatiskt (från 70 till 63). Under ett seminarium i Almedalen belystes också särskilt situationen inom vård och omsorg från både ett medarbetare och patient perspektiv. En fråga som belystes var "Vem ska jobba i vården i framtiden?"

Anledningen till just den frågeställning är att det i SKI Medarbetare noterades att anställda i vården som är under 40 år är betydligt mer missnöjda än medarbetarna över 40 år. De yngre anser i
mindre utsträckning att man hinner med arbetet på ordinarie arbetstid, att det finns en balans mellan fritid arbete, stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning, samt att ens kompetens tillvaratas. Dessa medarbetare ger också mycket pessimistiska betyg på huruvida man ser sig själv på arbetsplatsen om två år.

Frågan, "vem ska jobba i vården i framtiden" är något som verkligen måste tas på allvar från samtliga intressenter inom vården. Skillnaden mellan privat och offentlig vård också mycket liten i just den här frågan.

Svenskt Kvalitetsindex kommer löpande under hösten att presentera mer resultat från årets nationella medarbetarstudie. Önskar mer information om vård och omsorg eller andra näringsgrenar, kontakta SKI.