Följ Svenskt Kvalitetsindex

StyrelseAkademien och Svenskt Kvalitetsindex undersöker: Reagerar din styrelse på förändringar i kundbeteenden?

Nyhet   •   Okt 06, 2017 11:21 CEST

Vilken betydelse har kunders upplevelser i styrelsers strategiarbete?

Vi lever i envärld som präglas av osäker och snabb förändring, där kunders behov och förändrade beteenden skapar nya utmaningar för beslutsfattare. Tillsammans med StyrelseAkademien undersöker därför Svenskt Kvalitetsindex vilken betydelse kunders upplevelser har i styrelsers strategiarbete. Vi söker svar från alla typer av branscher och organisationer. 

Frågor vi vill ha svar på:

  • Utvecklar styrelser strategier när kunder ändrar beteenden?
  • Driver kundupplevelser strategiskt beslutsfattande?
  • Vilken effekt har strategiska beslut på kunders upplevelser?

Är du ordförande eller ledamot i en eller flera styrelser? Kontakta Jacob Hallencreutz för att delta i undersökningen.

Undersökningen genomförs parallellt i Sverige och Finland. Agerar styrelser i Sverige annorlunda än i Finland? Undersökningen ger möjlighet att jämföra.

Undersökningen utförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) som är en del av EPSI Rating Group, ett ledande oberoende forskningsföretag inom kundnöjdhet i Europa.