Följ Svenskt Kvalitetsindex

Godkänd hantering av pandemin när medarbetare sätter betyg

Dokument   •   Jun 24, 2020 09:47 CEST

Svenskt Kvalitetsindex har tillsammans med Jobbhälsoindex i Sverige AB sedan 2007 årligen kartlagt den svenska arbetsmarknaden. Studien tar sikte på hur medarbetare upplever områden som arbetsförhållanden, hälsa, motivation, medarbetarnöjdhet och attraktionskraft. I år har också ett flertal frågor relaterade till Covid-19 ställts.
Licens Medieanvändning (?)