Följ Svenskt Kvalitetsindex

Hur mår medarbetarna inom bankväsendet?

Blogginlägg   •   Jan 15, 2015 19:22 CET

Igår kunde vi läsa i SvD om ökad oro bland bankanställda. Det handlar bland annat om att bankernas neddragningar gör att fler anställda känner sig stressade.

Något som vi noterat inom ramen för våra årliga medarbetarstudier inom olika branscher är att skillnaden mellan chefer och anställda ökat dramatiskt. Det gäller inte minst inom bank och försäkring. En fråga som särskilt sticker ut är om man är stolt över att tala om för andra vart man är anställd. Resultat för denna fråga på en 0-100 skala där ett högre betyg indikerar att man är mycket stolt, framgår nedan. Det är tydligt att resultaten för anställda minskat dramatisk.

Frågan man kan ställa sig är hur medarbetarna som faktiskt möter kunder ska kunna bygga förtroende, lojalitet och nöjda kunder om man inte är stolt över sitt arbete?

ÅrCheferAnställda
201182,782,8
201282,679,8
201379,769,4
201479,970,2