Följ Svenskt Kvalitetsindex

Det sociala klimatet i skolan

Blogginlägg   •   Feb 23, 2015 10:58 CET

Från 2012 har antalet anmälningar om våld i skolan ökat med nästan 40 procent, skriver SR Ekot.

I Svenskt Kvalitetsindex mätningar inom gymnasiet där eleverna själva får svara på frågor om hur de upplever sin skola ser vi också ett antal oroväckande tendenser. De senaste åren upplever eleverna att tryggheten och det sociala klimatet har blivit sämre. Det är också tydligt att tjejer upplever det sociala klimatet sämre än pojkar. 

Det ska dock noteras att generellt så hamnar elevernas bedömning kring trygghet och det sociala klimatet på godkända nivåer men trendens är oroväckande.

Svenskt Kvalitetsindex genomför nationella kundmätningar. Studier kring skola ingår i SKI:s studier kring samhällsservice och genomförs en gång per år. Senast var november 2014.