Följ Svenskt Kvalitetsindex

- Svenskt Kvalitetsindex 2010 Kvartal 3 – Synen på Ekonomin

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 04:45 CET

Svenska folket mer positiva till den ekonomiska utvecklingen!

 En kraftig ökning både kring sin egen ekonomi liksom landets.

 Tron kring den allmänna ekonomin har under mätperioden aldrig varit så hög som under kvartal 3, 2010.

 När det gäller tron på sin egen ekonomi så har också den också ökat betydligt under kvartalet och når nästan upp till den toppnotering som noterades våren 2007.

 Faktum är att ökningen kring framtidstron aldrig varit så stor som mellan kvartal 2 och kvartal 3, 2010.

 Det är tydligt att de positiva signalerna, som nu pågått under en längre tid, kring Sveriges ekonomi också slagit igenom hos medborgarna och att man ser betydligt ljusare på framtiden än tidigare.

 Den ökade optimismen har även ett brett genomslag bland olika åldersgrupper.

 Vid tidigare valår har i regel optimismen minskat direkt efter valet men något sådan effekt har inte noterats i år.

 Den mer positiva utvecklingen som noteras för Sverige är också tydlig i ett antal europeiska länder.

 Detta framgår av den senaste mätningen av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) vad gäller svenskarnas bedömning av ekonomin under det kommande året. Mätningen av svenska folkets syn på den ekonomiska framtiden genomfördes under andra kvartalet i samband med branschspecifika mätningar på kvartalsbasis. Den samlande studien för tredje kvartalet 2010 bygger på närmare 12,500 intervjuer. Intervjuerna genomfördes av EDB Business Partners.

Dessa ledande indikatorer på den ekonomiska utvecklingen har under de senaste åren publicerats kvartalsvis från Svenskt Kvalitetsindex. Dessa används också för att förbättra förklaringen vad gäller variationer i kundnöjdhet och synen på arbetet.   

Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst

Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar. Verksamheten bedrivs utan vinstmål och syftar till att stödja svenskt näringsliv och samhällsorgan.
Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort.

 SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Reserach huvudman för Svenskt Kvalitetsindex.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.