Endast 3 av 10 anser att myndigheter sköter sin uppgift på ett bra sätt

Endast 3 av 10 anser att myndigheter sköter sin uppgift på ett bra sätt

Press releases   •   Dec 12, 2018 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning av myndigheter i Sverige visar att det finns mycket att göra för att stärka svenskarnas förtroende. Endast 3 av 10 respondenter anser att myndigheter bryr sig om medborgarna, är lätta att komma i kontakt med och sköter sin uppgift på ett bra sätt.

Personlig service utmanar digitala tjänster

Personlig service utmanar digitala tjänster

Press releases   •   Dec 10, 2018 05:00 CET

Årets undersökning från Svenskt Kvalitetsindex för bolån, fastighetslån, privatlån och sparande visar att de digitala och mer nischade bankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas av stora aktörer som Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank och Länsförsäkringar. Personlig service utmanar digitala tjänster.

Energikunderna kräver hållbarhet

Energikunderna kräver hållbarhet

Press releases   •   Nov 26, 2018 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex kundundersökning för energibranschen 2018 visar att kundnöjdheten för branschen som helhet är oförändrad. Bilden av att samhällsengagemang och miljöprofil ger nöjdare kunder stärks. Allt fler företag och privatpersoner är mycket intresserade av att producera egen el.

Försäkringsbranschen bra på att premiera lojala kunder

Försäkringsbranschen bra på att premiera lojala kunder

Press releases   •   Nov 12, 2018 05:00 CET

Trenden från Svenskt Kvalitetsindex branschstudier visar att de svenska kunderna generellt är nöjdare i år än i fjol. Detta gäller även för försäkringsbranschen. Ett branschbetyg på 69,2 i nöjdhet på skalan 0-100 får betraktas som ett bra betyg och är betydligt bättre än exempelvis både bank- och telekombranschen som presenterats tidigare under hösten.

Kunderna vill ha mer  än bandbredd

Kunderna vill ha mer än bandbredd

Press releases   •   Oct 29, 2018 05:15 CET

Bredbandsleverantörerna har gått från att ha haft riktigt nöjda företagskunder men missnöjda privatkunder till landet lagom, visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex. I år ger både företags- och privatkunderna branschen ett ljummet okej. Det är fortfarande stor skillnad i kundnöjdhet mellan bolagen som levererar bredband till privatpersoner.

Strömmad tv gillas mest

Strömmad tv gillas mest

Press releases   •   Oct 29, 2018 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex genomför för andra året i rad en kundundersökning av både digital-tv och strömmad tv. Strömmad tv får generellt högre betyg av kunderna än digital-tv som tv-tjänst. Upp emot hälften av tv-tittarna upplever att strömmad tv är en fullgod ersättare till traditionell tv, men tittar ändå lika mycket på båda tv-tjänsterna.

Bra vibrationer i mobilbranschen

Bra vibrationer i mobilbranschen

Press releases   •   Oct 15, 2018 05:00 CEST

Årets studie från Svenskt Kvalitetsindex sänder positiva signaler till mobilbranschen. Privatkunderna är mer nöjda än någonsin och företagskunderna har förbättrat kundnöjdheten varje år sedan 2015.

Bankkundernas förtroende på väg tillbaka

Bankkundernas förtroende på väg tillbaka

Press releases   •   Oct 01, 2018 05:00 CEST

Efter ett antal års nedgång kan 2018 års resultat av Svenskt Kvalitetsindex branschmätning av de svenska bankerna sammanfattas som ett positivt trendbrott. Botten tycks vara nådd och kundernas förtroende på väg tillbaka. Sannolikt är det ett resultat av att branschen lyssnat på kundernas kritik och påbörjat ett systematiskt förbättringsarbete som nu börjar bära frukt.

Mer än var fjärde chef känner  psykiskt obehag av att gå till jobbet

Mer än var fjärde chef känner psykiskt obehag av att gå till jobbet

Press releases   •   Sep 27, 2018 10:12 CEST

En oroväckande trend är att chefer i allt större utsträckning upplever psykiskt obehag av att gå till jobbet och det är i år vanligare att chefer, oavsett kön, upplever psykiskt obehag att gå till jobbet jämfört med sina medarbetare.

”Vikande jobbhälsa en stor  samhällsutmaning”

”Vikande jobbhälsa en stor samhällsutmaning”

Press releases   •   Jun 28, 2018 13:41 CEST

Närmare en miljon personer känner regelbundet psykiskt obehag av att gå till jobbet i Sverige idag. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka för kvinnor i alla åldrar och yngre män. Det visar en ny undersökning som Jobbhälsoindex tagit fram i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex.

En fastighetsmarknad i förändring – kunderna ställer högre krav på mäklarna

En fastighetsmarknad i förändring – kunderna ställer högre krav på mäklarna

Press releases   •   Jun 04, 2018 05:00 CEST

I år är bostadsintressenterna mindre nöjda med fastighetsmäklarna visar Svenskt Kvalitetsindex senaste branschundersökning. Den turbulenta bostadsmarknaden har lett till en större spridning i kundnöjdheten bland både de som köpt och sålt en bostad under det senaste året.

Nära kundkontakt ger nöjda  kunder i bemanningsbranschen

Nära kundkontakt ger nöjda kunder i bemanningsbranschen

Press releases   •   May 28, 2018 06:00 CEST

Svenskt Kvalitetsindex årliga branschmätning av bemanningsbranschen visar återigen hur viktig en nära kontakt med kunderna är. För branschen som helhet är kundnöjdheten i samma nivå som i fjol. Skillnaden mellan de olika aktörerna är ovanligt liten. Kundernas förväntningar på bemanningsbolagen har minskat från tidigare skyhöga nivåer.

Bussresenärer nöjdare än tåg- och flygresenärer

Bussresenärer nöjdare än tåg- och flygresenärer

Press releases   •   May 21, 2018 06:00 CEST

Precis som vid tidigare års undersökningar tar de nöjdaste resenärerna bussen, men skillnaden minskar mellan flyg, tåg och buss. Det framgår av årets studie från Svenskt Kvalitetsindex med inriktning på persontransport. Alla aktörer brister i hanteringen vid förseningar anser kunderna.

Kunderna kräver mer än revisionsbolagen levererar

Kunderna kräver mer än revisionsbolagen levererar

Press releases   •   May 14, 2018 05:00 CEST

De senaste åren har revisionsbranschen varit en av de branscher som legat på mycket höga kundnöjdhetsvärden i Svenskt Kvalitetsindex mätningar. Nu ser vi att kundkraven ökar även den här branschen, bland annat ökar kraven på samhällsansvar och image blir en allt viktigare faktor. Faktum är att alla aktörer får lägre betyg i år jämfört med i fjol, även om nedgångarna varierar i storlek.

Gapet ökar mellan  privat och offentlig tandvård

Gapet ökar mellan privat och offentlig tandvård

Press releases   •   Apr 09, 2018 06:00 CEST

Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de områden Svenskt Kvalitetsindex undersöker och så är det också i årets mätning. Men vi ser också att gapet mellan aktörerna fortsätter att öka. Privattandvården ligger kvar på samma höga nivåer som tidigare år, men för Folktandvården noteras en fortsatt nedgång.

Enkla lösningar och effektiv kundsupport gillas mest av kunderna

Enkla lösningar och effektiv kundsupport gillas mest av kunderna

Press releases   •   Dec 11, 2017 05:00 CET

Kundnöjdheten för både sparande och privatlån har förbättrats i år, visar en ny undersökning från Svenskt Kvalitetsindex. På sparandemarknaden är återigen Avanza i topp. De har tillsammans med Länsförsäkringar Bank och Skandia väldigt nöjda kunder. Mest nöjda privatlånekunder har Marginalen Bank och Ikano Bank.

​Bra villkor och inget krångel ger nöjda kunder för bo- och fastighetslån

​Bra villkor och inget krångel ger nöjda kunder för bo- och fastighetslån

Press releases   •   Dec 11, 2017 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex nya studie visar att kundnöjdheten för bo- och fastighetslån ökar jämfört med i fjol. Mest nöjda lånekunder har Länsförsäkringar Bank, SBAB och övriga banker. Vi ser en fortsättning på samma trend som höstens stora bankstudie visade: kunderna vill ha bättre service och känna sig sedda.

Samhällsengagemang och miljötänk ger nöjdare kunder i energibranschen

Samhällsengagemang och miljötänk ger nöjdare kunder i energibranschen

Press releases   •   Nov 27, 2017 05:34 CET

2017 – året då elcykeln är årets julklapp och försäljningen av elbilar börjar ta fart – visar på breda uppgångar i kundnöjdhet för energibranschen i stort. Både de större och mindre aktörerna har nöjdare kunder jämfört med fjolåret. De aktörerna som kommer väl ut har lyckats att etablera en känsla av omtanke för kund, samhälle och förmedlar ett genuint engagemang för en hållbar framtid.

Aktiv kundkontakt i försäkringsbranschen ger nöjda kunder även i år

Aktiv kundkontakt i försäkringsbranschen ger nöjda kunder även i år

Press releases   •   Nov 13, 2017 04:59 CET

I en tid när många branscher tappar i kundnöjdhet klarar sig försäkringsbranschen totalt sett bra. Branschen har mer nöjda kunder än både bank- och telekombranschen. Proaktiv information, samhällsengagemang och pålitlighet premieras av kunderna. Men försäkringsbranschen har också en utmaning – skadehanteringen driver inte nöjdhet.

Äldre och yngre väljer streaming framför TV

Äldre och yngre väljer streaming framför TV

Press releases   •   Nov 06, 2017 05:00 CET

För första gången genomför Svenskt Kvalitetsindex en egen branschstudie kring streamingtjänster. Alla aktörer får godkända betyg när det gäller tekniken, det vill säga bildkvalitet och stabilitet, men det innehåll som HBO levererar uppskattas mest. Mer än hälften av kunderna tycker att streamingtjänster är en fullgod ersättare till traditionell TV, särskilt de äldsta och yngsta tittarna.

Negativ trend bruten för bredbands- och digital-tv-bolagen

Negativ trend bruten för bredbands- och digital-tv-bolagen

Press releases   •   Oct 30, 2017 05:00 CET

Årets SKI-undersökning visar att den negativa trenden bland svenska bredbands- och digital-TV kunder är bruten, kundnöjdheten pekar nu svagt uppåt. Företagskunderna inom bredband är mest nöjda med sina leverantörer. Här ser vi också hur viktigt det är med kontaktperson och proaktivitet, många företagskunder anger att kontaktpersonen är viktig för sitt eget företag.

Värderingar viktiga när vi väljer  mobiloperatör

Värderingar viktiga när vi väljer mobiloperatör

Press releases   •   Oct 16, 2017 05:00 CEST

Årets SKI-mätning bland mobiloperatörer visar att de mindre varumärkena Halebop, Vimla och Comviq står i en klass för sig. Där förknippar kunderna sin operatör med ord som ”schysst”, ”enkelt”, ”ungdomligt” och ”trevligt”. Telia får däremot bäst betyg bland företagskunder, även om skillnaden är liten till de andra operatörerna.

Från abonnemang till engagemang – privatkunderna ger mobilbranschen högre betyg än någonsin

Från abonnemang till engagemang – privatkunderna ger mobilbranschen högre betyg än någonsin

Press releases   •   Oct 14, 2019 05:00 CEST

Svenskt Kvalitetsindex senaste undersökning av kundupplevelser i mobilbranschen visar att den positiva trenden fortsätter. Privatkunderna ger mobiloperatörerna högre betyg än någonsin tidigare. Det senaste årens förbättring visar att branschen lyckats flytta fokus från täckning och abonnemang till tjänster och erbjudanden.

​Skatteverket populäraste myndigheten

​Skatteverket populäraste myndigheten

Press releases   •   Sep 25, 2017 05:00 CEST

Svenskt Kvalitetsindex har under året genomfört en studie som tar sikte på hur nöjda medborgarna i Sverige är med de myndigheter man haft en fördjupad kontakt med. Studien visar att vi är nöjdast med Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Svenskt Kvalitetsindex om Företagstjänster 2017

Press releases   •   Jun 19, 2017 04:00 CEST

Svenskt Kvalitetsindex om Fastighetsmäklare 2017

Svenskt Kvalitetsindex om Fastighetsmäklare 2017

Press releases   •   Jun 12, 2017 04:00 CEST

Svenskt Kvalitetsindex om Persontransport 2017

Svenskt Kvalitetsindex om Persontransport 2017

Press releases   •   May 29, 2017 04:30 CEST

Ökande kundklagomål ny chans till lojala relationer

Ökande kundklagomål ny chans till lojala relationer

Press releases   •   Apr 03, 2017 05:00 CEST

Svenskt Kvaliteltsindex en kort summering av 2016

Press releases   •   Feb 13, 2017 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om Försäkringsbolag 2016

Svenskt Kvalitetsindex om Försäkringsbolag 2016

Press releases   •   Nov 14, 2016 05:00 CET

Hur nöjda är vi med våra streamingtjänster?

Hur nöjda är vi med våra streamingtjänster?

Press releases   •   Nov 07, 2016 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om bredband, Digital-TV och fast telefoni 2016

Press releases   •   Oct 31, 2016 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om Företagstjänster 2016

Press releases   •   Jun 13, 2016 05:00 CEST

Det tycker vi bäst om – 200 000 kunders syn på sin relation

Det tycker vi bäst om – 200 000 kunders syn på sin relation

Press releases   •   Feb 29, 2016 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om Streamingtjänster 2015

Press releases   •   Dec 08, 2015 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om Försäkring 2015

Press releases   •   Nov 09, 2015 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om Bredband, Digital-TV och fast telefoni 2015

Press releases   •   Nov 02, 2015 04:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om Mobiloperatörer 2015

Press releases   •   Oct 26, 2015 04:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om Bemanningsbolag 2015

Press releases   •   Jun 08, 2015 03:00 CEST

Svenskt Kvalitetsindex om Revisionsbolag 2015

Press releases   •   Jun 08, 2015 03:00 CEST

TRON PÅ EKONOMIN 2014 KVARTAL 4

Press releases   •   Jan 14, 2015 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om Persontransport 2014

Press releases   •   Dec 10, 2014 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om försäkring 2014

Press releases   •   Nov 12, 2014 04:45 CET

Svenskt Kvalitetsindex om Telekom och Digital-TV sektorn 2014

Svenskt Kvalitetsindex om Telekom och Digital-TV sektorn 2014

Press releases   •   Oct 29, 2014 04:45 CET

Svenskt Kvalitetsindex - Almedalen 2014

Svenskt Kvalitetsindex - Almedalen 2014

Press releases   •   Jun 18, 2014 08:26 CEST

Svenskt Kvalitetsindex om bemanningsbolag 2014

Svenskt Kvalitetsindex om bemanningsbolag 2014

Press releases   •   Jun 11, 2014 05:00 CEST

Svenskt Kvalitetsindex om revisionsbolag 2014

Svenskt Kvalitetsindex om revisionsbolag 2014

Press releases   •   Jun 11, 2014 05:00 CEST

Svenskt Kvalitetsindex - Träningscenter 2014

Press releases   •   May 28, 2014 04:45 CEST

Svenskt Kvalitetsindex om hela ekonomin 2013

Svenskt Kvalitetsindex om hela ekonomin 2013

Press releases   •   Jan 27, 2014 05:00 CET

Svenska folket om sina banker 2011 - enligt Svenskt Kvalitetsindex

Press releases   •   Oct 03, 2011 04:35 CEST

Samhällsansvar och pris lyfter mindre aktörer - Svenskt Kvalitetsindex om mobilöperatörer 2016

Samhällsansvar och pris lyfter mindre aktörer - Svenskt Kvalitetsindex om mobilöperatörer 2016

Press releases   •   Oct 17, 2016 04:00 CEST

Svenskt Kvalitetsindex om Persontransport 2016

Press releases   •   Jun 20, 2016 05:00 CEST

Svenskt Kvalitetsindex om Fastighetsmäklare 2015

Press releases   •   Dec 16, 2015 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om Energibranschen 2015

Press releases   •   Dec 14, 2015 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om bankerna 2015

Svenskt Kvalitetsindex om bankerna 2015

Press releases   •   Oct 05, 2015 04:00 CEST

Svenskt Kvalitetsindex om Bemanningsbolag 2015

Press releases   •   Jun 08, 2015 03:00 CEST

- Utvecklingen för hela ekonomin enligt Svenskt Kvalitetsindex

Press releases   •   Jan 23, 2012 04:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex om tron på ekonomin

Press releases   •   Jan 20, 2014 05:00 CET

Svenskt Kvalitetsindex - Publiceringskalender 2014

Press releases   •   Mar 06, 2014 14:37 CET

Bank – en bransch i fortsatt förändring

Bank – en bransch i fortsatt förändring

Press releases   •   Oct 02, 2017 05:02 CEST

2017 års resultat av Svenskt Kvalitetsindex undersökning om vad svenska bankkunder anser om sina banker, visar att de små och lokala aktörerna får högst betyg. Bankerna som toppar listan är nischbanker och utländska utmanare följda av Länsförsäkringar Bank och Sparbankerna. Handelsbanken är bästa stora bank bland både privat- och företagskunder.

Nytt format på SKI:s branschrapporter

Nytt format på SKI:s branschrapporter

News   •   Sep 20, 2017 07:30 CEST

En ny form ska göra det enklare att hitta och skapa en överblick i Svenskt Kvalitetsindex branschstudier.

Mät vad kunderna tycker i realtid

Mät vad kunderna tycker i realtid

News   •   Sep 15, 2017 12:43 CEST

Nu lanserar Svenskt Kvalitetsindex SKI Puls, en smidig lösning för alla företag som vill ha feed-back i realtid på vad kunderna tycker.

Det sociala klimatet i skolan

Blog posts   •   Feb 23, 2015 10:58 CET

Kunden avgör om vi håller måttet

Blog posts   •   Feb 18, 2015 11:31 CET

Hur mår medarbetarna inom bankväsendet?

Blog posts   •   Jan 15, 2015 19:22 CET

Hur länge kan engagemang kompensera för skolans arbetsförhållande?

Blog posts   •   Mar 13, 2014 14:58 CET

Klagande kunder, arga eller engagerade

Blog posts   •   Feb 10, 2014 11:38 CET